KENTA

    อาหารปลา Kenta สูตรลดการเกิดปัญหาปลาว่ายหัวทิ่ม หงายท้อง จากปัญหาแก๊ซในทางเดินอาหาร สามารถใช้ควบคู่กับอาหารอื่นๆได้ทุกชนิด

Kenta สูตรขับลม (Sinking)

Kenta สูตรขับลม (Sinking)

ช่วยอาการหัวทิ่ม หางยก หรือ อาการลอย จากการสะสมของแก๊ซในลำไส้ และ การเกิดขยายขนาด ของถุงลม ปลาเสียการทรงตัว และหงายท้อง

การใช้เพื่อป้องกัน :  Kenta สัดส่วน 20 % ต่อปริมาณอาหารในมื้อ 1 ครั้งต่อวัน หรือ ให้ Kenta เพียวๆ 3-5 มื้อต่ออาทิตย์

การใช้เพื่อรักษา : ให้อาหารเฉพาะ Kenta 1 วันต่อ 1 มื้อ set อุณหภูมิ 30 องศา เปลี่ยนน้ำ วันละ 50 % เพื่อกระตุ้นให้ปลาถ่ายและขับลมออกมาเร็วยิ่งขึ้น 

Kenta สูตรขับลม (Floating)

Kenta สูตรขับลม (Floating)

ช่วยอาการหัวทิ่ม หางยก หรือ อาการลอย จากการสะสมของแก๊ซในลำไส้ และ การเกิดขยายขนาด ของถุงลม ปลาเสียการทรงตัว และหงายท้อง

การใช้เพื่อป้องกัน :  Kenta สัดส่วน 20 % ต่อปริมาณอาหารในมื้อ 1 ครั้งต่อวัน หรือ ให้ Kenta เพียวๆ 3-5 มื้อต่ออาทิตย์

การใช้เพื่อรักษา : ให้อาหารเฉพาะ Kenta 1 วันต่อ 1 มื้อ set อุณหภูมิ 30 องศา เปลี่ยนน้ำ วันละ 50 % เพื่อกระตุ้นให้ปลาถ่ายและขับลมออกมาเร็วยิ่งขึ้น 

© 2023 by Demi Watson. Proudly created with Wix.com