Sakura Classic

Sakura Classic

ซากุระคลาสสิค โปรตีน 28% : 20g / 50g / 100g / 250g / 500g / 1000g

มีสารอาหารครบถ้วน เหมาะสมกับการเจริญเติบโตของปลาเลี้ยงสวยงามทุกประเภท แหล่งโปรตีนมาจากเนื้อปลาป่นเกรดเอ และวิตามินที่จำเป็น ทำให้ปลาเติบโตได้อย่างโตรวดเร็วกว่าปกติ ร่าเร่ง แข็งแรง

© 2023 by Demi Watson. Proudly created with Wix.com