Sakura Flowerhorn

Sakura Flowerhorn

ซากุระฟลาวเวอร์ฮอร์น : 100g / 250g

มีAstaxanthin ในปริมาณที่เหมาะสมทําให้เม็ดสีในผิวหนังและกล้ามเนื้อปลามีสีเข้ม สวยสด โดดเด่น มันวาว และมีสาหร่ายสไปรูลิน่า 15 % ซึ่งมีมากกว่าอาหารปลาซากุระตัวอื่น ช่วยทําให้สีบนตัวปลามีสีสันมากขึ้นด้วย

© 2023 by Demi Watson. Proudly created with Wix.com